De nooduitgang van nu

Privacyverklaring

Ons site-adres is: https://nooduitgang.nu.

Doeleinden verwerking

Nooduitgang.nu verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, rapportage . Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

Nooduitgang.nu verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Nooduitgang.nu
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Nooduitgang.nu heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan Nooduitgang.nu NAW gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Website

Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Cookies worden over het algemeen gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te bieden aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies zullen uw surfervaring in de regel verbeteren. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op deze site en op anderen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. We raden u aan de Help-sectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op the About Cookies website die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers.

Geheimhouding

Medewerkers van Nooduitgang.nu hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur

Medewerkers van Nooduitgang.nu hebben de beschikking over apparatuur (zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. Nooduitgang.nu maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Ontvangers persoonsgegevens

Nooduitgang.nu zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd. In beginsel zal Nooduitgang.nu geen persoonsgegevens printen. Nooduitgang.nu hanteert het principe van digitaal werken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Nooduitgang.nu worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als klant heeft u ook het recht Nooduitgang.nu te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Nooduitgang.nu verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Nooduitgang.nu doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Nooduitgang.nu
Landmansweg 180
7557 XK  Hengelo
Petra@nooduitgang.nu
T: +31 6 51844691

Nooduitgang.nu is een onderdeel van KTG – Solutions BV

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nooduitgang.nu, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming,  Mevrouw Postma -Jansen via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 09002001201